Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn


Nyheder                                                                                                                

13. september 2019

Læs om roller og ansvar i inspirationshæfterne fra Hillerød Kommune  om nyankomne børn og unge - find hæfterne under "Undervisning for nyankomne  børn og unge" her.

23. august 2019

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 20.-21. april 2020 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

23. maj 2019

To nye temadage med Røde Kors Akademiet den 28. august i København og 3. oktober i Aarhus

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse - hvordan kan du støtte dem?
Målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT vejledere samt familie-konsulenter.
Læs mere om hvordan du tilmelder dig her

2. maj 2019 

Find slides og materiale fra konferencen den 29.-30. april.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)

2. maj 2019

Kom til temadag med Røde Kors Akademiet den 8. maj 2019 - Tema: Når flygtningebørn mister deres tryghed - hvordan kan du støtte dem?

Efter Finanslovens udlændingestramninger i november 2018 og paradigmeskiftet i februar 2019 – oplever både pædagoger og lærere, at mange elever med flygtningebaggrund har mistet motivationen og evne til at lære, og uvisheden og angsten for det ukendte fremkalder voldsomme følelser. Utrygheden smitter de andre elever, og det skaber spørgsmål og øgede krav til dig som ansat.

Hvordan håndterer du det?

Få viden om situationen og værktøjer til at håndtere børnenes, familiens og din egen usikkerhed og afmagt på vores næste temadag.
Læs mere om temadagen her, og hvordan du tilmelder dig

04. marts 2019 

Invitation til konference den 29.-30. april 2019

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 29.-30. april 2019, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen

07. februar 2019

Foreningen Tosprogede børn og unges vilkår indleder samarbejde med Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) varetager kompetenceudvikling i kommuner og skoler og institutioner med afsæt i den nyeste viden fra forskning og konkrete erfaringer fra praksis. Desuden tilbyder KP en lang række uddannelser til f.eks. lærer og pædagog inden for det pædagogiske område. Endelig afholder KP den årlige konference Multikulturelle skoler.
Vi kan som forening bidrage med viden og indsigt i de behov, der rører sig i praksis og ideer til både kompetenceudvikling og planlægning af fremtidige konferencer.
Sammen overvejer vi at lave nogle halvdagskonferencer eller gåhjemmøder eller andre samarbejdsprojekter.
Vi ser frem til et spændende og konstruktivt samarbejde.

Vil du vide mere om samarbejdet
Kontakt Vinie Hansen, formand for foreningen, hvis du vil vide mere på mobil 40227890 eller email vih@greve.dk 

29. januar 2018

Konferencen Læsning som løsning? inviterer alle, der beskæftiger sig med børn/unge og litteratur, til en dag om, hvordan vi kan bidrage til at styrke børn og unges læselyst, samt hvilken betydning læseoplevelser har for udsatte børn og unges livsbaner og muligheder? På konferencen vil der være workshops og oplæg af Rachel Röst, leder af Læs for livet samt Anne-Marie Mai, professor ved SDU.

Konferencen foregår torsdag den 21. marts 2019 og er arrangeret af Læs for livet, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Nationalt Videncenter for Læsning.
Læs mere om konferencen her

8. november 2018  

Projekt Læringsløft på Grønnevang skole, Hillerød.                                

Læs om Projekt Læringsløft og inspirationskataloget, der er udviklet af lærere og vejledere i perioden 2015-2018 på Grønnevang skole i Hillerød.
Projektet er finansieret af midler fra A. P. Møller Fonden.

Projekt Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
Inspirationskatalog, Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
 

23. august 2018

Foredrag om børn og unges angst, mandag den 1. oktober 2018, kl. 19-21.

Børns Vilkår inviterer til foredrag i Aalborg om børn og unges angst ved Susanne Broeng (Cand. Scient. Soc, og Psykoterapeut).

Børn og unge rammes i stigende grad af angst, hvilket påvirker hele familiens mentale sundhed og trivsel.

Læs mere om foredraget her og hvordan du tilmelder dig.


2. juli 2018

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 29.-30. april 2019.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

24. maj 2018

Find slides og materiale fra konferencen den 16.-17. maj.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)


Invitation til konference  

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 16.- 17. maj 2018, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Revideret program

27. februar 2018

Viden Om - Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samler i denne nye udgave af "Viden Om" de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning.

Formålet er, at styrke skolers arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Viden Om-materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.
Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Find viden, redskaber, plakater og film om sprog- og læsekompetencer for tosprogede elever på EMU´s læringsportal


23. januar 2017

Konference 6. april 2017.
Fælles mål for Dansk som andetsprog
- Det er stadig aktuelt.
Læs om tilmelding og se program

04. januar 2017

Foreningen tosprogede børn og unges vilkår har deltaget i konferencen Multikulturelle skoler 2016.
Temaet var: Pædagogisk praksis i modtagelsen af nyankomne børn og unge.
Konferencen bød på spændende oplæg fra forskere, dygtige praktikere og mennesker som arbejder med integration samt workshops med et mere praktisk pædagogisk indhold.

Læs mere her om oplæggene som i den grad inspirerer til hvordan opgaven med nyankomne børn og unge kan gribes an.

Direkte link til slides fra konferencen. UCC Professionshøjskolen.