Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn

Nyheder

27. februar 2018

Viden Om - Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samler i denne nye udgave af "Viden Om" de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning.

Formålet er, at styrke skolers arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Viden Om-materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.
Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Find viden, redskaber, plakater og film om sprog- og læsekompetencer for tosprogede elever på EMU´s læringsportal

29. januar 2018

Invitation til konference  
- sidste frist for tilmelding er 23. marts 2018

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 16.- 17. maj 2018, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen
Tilmeldingsblanket til konferencen

23. januar 2017

Konference 6. april 2017.
Fælles mål for Dansk som andetsprog
- Det er stadig aktuelt.
Læs om tilmelding og se program

04. januar 2017

Foreningen tosprogede børn og unges vilkår har deltaget i konferencen Multikulturelle skoler 2016.
Temaet var: Pædagogisk praksis i modtagelsen af nyankomne børn og unge.
Konferencen bød på spændende oplæg fra forskere, dygtige praktikere og mennesker som arbejder med integration samt workshops med et mere praktisk pædagogisk indhold.

Læs mere her om oplæggene som i den grad inspirerer til hvordan opgaven med nyankomne børn og unge kan gribes an.

Direkte link til slides fra konferencen. UCC Professionshøjskolen.