Bestyrelsen

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs Bestyrelse 


Formand:Vinie Hansen, Greve Kommunevih@greve.dk
Næstformand: Ketty Bruun, Freelance, ÅlborgKetty-Bruun@stofanet.dk
Kasserer:Irene Berri, Freelance, Skibbyireneberri@mail.dk
   
Bestyrelsesmedlemmer:Annette Riinbæk, Frederikssund KommuneAriin@frederikssund.dk
 Noomi Mortensen,noomim@uvtaarnby.dk
 Mona Engelbrecht, Ishøj KommuneMBI@ishoj.dk
 Sanne Aaskov, Greve KommuneSaas@greve.dk
Suppleanter:  
1. SuppleantHashemyeh Sagharichi, Greve KommuneHashemyeh@outlook.dk
2. SuppleantSanaa El Ali, Greve KommuneAli@greve.dk
   
Revisor Mustafa GölMustafag@roskilde.dk
Revisorsuppleant  Ayse KayaAyk@greve.dk

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 05. januar 2017

Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2016

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016

Bestyrelsesmøde den 29. april 2016

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2016