Bestyrelsen

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs Bestyrelse 


Formand:Vinie Hansen, Greve Kommunevih@greve.dk
Næstformand: Ketty Bruun, Freelance, ÅlborgKetty-Bruun@stofanet.dk
Kasserer:Irene Berri, Freelance, Skibby ireneberri@gmail.com
   
Bestyrelsesmedlemmer:Annette Riinbæk, Frederikssund KommuneAriin@frederikssund.dk
 Noomi Mortensen, bani.privat@gmail.com
 Karina Hvidkarina.hvid1978@gmail.com
 Sanne Aaskov, Greve KommuneSaas@greve.dk
Suppleanter:  
1. SuppleantHashemyeh Sagharichi, Greve KommuneHashemyeh@outlook.dk
2. SuppleantSanaa El Ali, Greve KommuneAli@greve.dk
   
Revisor Mustafa GölMustafag@roskilde.dk
Revisorsuppleant  Ayse KayaAyk@greve.dk

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 12. marts 2018

Bestyrelsesmøde den 29. november 2017


Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017


Bestyrelsesmøde den 17. august 2017


Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 09. februar 2017

Bestyrelsesmøde den 05. januar 2017

Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2016

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016

Bestyrelsesmøde den 29. april 2016

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2016