Bestyrelsen

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs Bestyrelse 


Formand:Vinie Hansen, Greve Kommunevih@hyldenet.dk
Næstformand: Ketty Bruun, Freelance, ÅlborgKetty-Bruun@stofanet.dk
Kasserer:Irene Berri, Freelance, Skibby ireneberri@gmail.com
   
Bestyrelsesmedlemmer:Mubeen Hussain, Hillerød Kommune  muhu@hillerod.dk
  Jane Nielsen
-
 Karina Hvid, Odense Kommunekarina.hvid1978@gmail.com
 Ayse Kaya, Greve Kommuneayse-kaya@hotmail.com


Suppleanter:

1. Suppleant Lisbeth Kjeldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune lisbeth.kjeldsen@rksk.dk
Revisor
Mustafa Göl Mustafag@roskilde.dk
Revisorsuppleant   Elias Marcel Khayat, Greve Kommune emkmsn@hotmail.com


Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 18. august 2021

Bestyrelsesmøde den 12. marts 2021


Bestyrelsesmøde den 30. september 2020


Bestyrelsesmøde den 2. september 2020


Bestyrelsesmøde den 11. marts 2020


Bestyrelsesmøde den 23. oktober 2019 


Bestyrelsesmøde den 26. juni 2019


Bestyrelsesmøde den 28. april 2019

Bestyrelsesmøde den 13. marts 2019

Bestyrelsesmøde den 5. februar 2019

Bestyrelsesmøde den 12. december 2018


Bestyrelsesmøde den  10. oktober 2018

Bestyrelsesmøde den 23. august 2018


Bestyrelsesmøde den 12. marts 2018


Bestyrelsesmøde den 29. november 2017


Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017


Bestyrelsesmøde den 17. august 2017


Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 09. februar 2017

Bestyrelsesmøde den 05. januar 2017

Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2016

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016

Bestyrelsesmøde den 29. april 2016

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2016


Andet

Samarbejdsaftale mellem foreningen og Professionshøjskolen København den 17. januar 2019