Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn


Nyheder                                                                                                                

27. januar 2023

Invitation til konference den 11.- 12. maj 2023

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes,  torsdag og fredag, den 11. og 12. maj 2023, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen 


23. juni 2022

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 11. - 12. maj 2023 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.


5. maj 2022

Find slides og materiale fra vores konference den 28.- 29. april 2022

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her


21. april 2022

Endelig dagsorden og materialer til Generalforsamlingen i TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR:

28. marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2022 - Foreløbig dagsorden læs mere her 

Den endelige dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for 2019-20-21 


25. januar 2022

Invitation til konference den 28.- 29. april 2022

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 28.-29. april 2022, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen


16. marts 2021
Interview af forældre til flersprogede børn

Er du forælder til et flersproget barn i alderen 5-8 år vil Henriette og Cecilie, audiologopædstuderende gerne interviewe dig, da de er i gang med at skrive et speciale om sprogudvikling hos flersprogede børn. Interviewet kommer til at foregå inden udgangen af marts 2021.

Du kan læse mere om undersøgelsen her og se hvordan du kontakter Henriette og Cecilie

10. februar 2021

Aflysning af konference 2021 

Desværre må vi igen aflyse foreningens årlige konference, som var planlagt til den 19.-20. april på hotel Fåborg Fjord på grund af restriktionerne og forsamlingsforbuddet som følge af Corona. 

Vi håber meget, det vil blive muligt at afholde konferencen til næste år, og har derfor planlagt med datoerne den 28.-29. april 2022.

Vi glæder os til igen at få gang i oplæg og samtaler med og blandt alle jer fagpersoner, som arbejder med udvikling for flersprogede børn og unge.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Formand Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, tlf. 40227890


25. november 2020

Høringssvar til evaluering af pædagoguddannelsen
I forbindelse med evaluering af pædagoguddannelsen har Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR skrevet et høringssvar som du kan læse her

Uddannelses- og forskningsministeren har igangsat et ambitiøst evalueringsprogram af pædagoguddannelsen. Det skal understøtte, at der også fremover uddannes dygtige pædagoger. Evalueringen har fokus på fire brede temaer og interessentinddragelse vil spille en stor rolle i evalueringen.


Evalueringsprogrammet er et led i uddannelses- og forskningsministerens kvalitetsplan om pædagoger i verdensklasse. Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer at kunne offentliggøre resultater fra evalueringen i en delrapport i efteråret 2020 og en hovedrapport i foråret 2021.

De seneste år er pædagoguddannelsen styrket løbende, både med en handleplan og en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 127,5 mio. kr.  Den nuværende pædagoguddannelse blev etableret efter en reform i 2013. Evalueringen af pædagoguddannelsen i 2020 indgik som en del af den politiske beslutning om reformen fra 2013.

Temaer
Evalueringen har fokus på fire brede temaer om uddannelsen, og hvordan den ruster de studerende til deres arbejdsliv. De fire temaer er:

1.   Vidensgrundlag, fagligt niveau og faglige forudsætninger

2.   Læringskultur og studiemiljø

3.   Praktikdelen af uddannelsen

4.   Aktuelle og fremtidige kompetencer

Interessentinddragelse
For at evalueringen kan komme hele vejen rundt, inddrages de interessenter, der er tættest på uddannelsen og som har at gøre med den til daglig: Studerende, uddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og mange andre. Indhold, målgrupper og analyser skal nu kvalificeres i samarbejde med en bred interessentkreds gennem en dialog- og referencegruppe.


8. oktober 2020

Bestyrelsen har nu besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til den 19. april 2021 på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona, således at den kan afholdes i forbindelse med konferencen den 19.-20. april 2021 på hotel Fåborg Fjord.