Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejdet med tosprogede børn


Nyheder                                                                                                                

27. januar 2023

Invitation til konference den 11.- 12. maj 2023

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes,  torsdag og fredag, den 11. og 12. maj 2023, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen


23. juni 2022

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 11. - 12. maj 2023 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.


5. maj 2022

Find slides og materiale fra vores konference den 28.- 29. april 2022

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her


21. april 2022

Endelig dagsorden og materialer til Generalforsamlingen i TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR:

28. marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2022 - Foreløbig dagsorden læs mere her 

Den endelige dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for 2019-20-21 


25. januar 2022

Invitation til konference den 28.- 29. april 2022

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 28.-29. april 2022, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen


16. marts 2021
Interview af forældre til flersprogede børn

Er du forælder til et flersproget barn i alderen 5-8 år vil Henriette og Cecilie, audiologopædstuderende gerne interviewe dig, da de er i gang med at skrive et speciale om sprogudvikling hos flersprogede børn. Interviewet kommer til at foregå inden udgangen af marts 2021.

Du kan læse mere om undersøgelsen her og se hvordan du kontakter Henriette og Cecilie

10. februar 2021

Aflysning af konference 2021 

Desværre må vi igen aflyse foreningens årlige konference, som var planlagt til den 19.-20. april på hotel Fåborg Fjord på grund af restriktionerne og forsamlingsforbuddet som følge af Corona. 

Vi håber meget, det vil blive muligt at afholde konferencen til næste år, og har derfor planlagt med datoerne den 28.-29. april 2022.

Vi glæder os til igen at få gang i oplæg og samtaler med og blandt alle jer fagpersoner, som arbejder med udvikling for flersprogede børn og unge.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Formand Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, tlf. 40227890


25. november 2020

Høringssvar til evaluering af pædagoguddannelsen
I forbindelse med evaluering af pædagoguddannelsen har Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR skrevet et høringssvar som du kan læse her

Uddannelses- og forskningsministeren har igangsat et ambitiøst evalueringsprogram af pædagoguddannelsen. Det skal understøtte, at der også fremover uddannes dygtige pædagoger. Evalueringen har fokus på fire brede temaer og interessentinddragelse vil spille en stor rolle i evalueringen.


Evalueringsprogrammet er et led i uddannelses- og forskningsministerens kvalitetsplan om pædagoger i verdensklasse. Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer at kunne offentliggøre resultater fra evalueringen i en delrapport i efteråret 2020 og en hovedrapport i foråret 2021.

De seneste år er pædagoguddannelsen styrket løbende, både med en handleplan og en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 127,5 mio. kr.  Den nuværende pædagoguddannelse blev etableret efter en reform i 2013. Evalueringen af pædagoguddannelsen i 2020 indgik som en del af den politiske beslutning om reformen fra 2013.

Temaer
Evalueringen har fokus på fire brede temaer om uddannelsen, og hvordan den ruster de studerende til deres arbejdsliv. De fire temaer er:

1.   Vidensgrundlag, fagligt niveau og faglige forudsætninger

2.   Læringskultur og studiemiljø

3.   Praktikdelen af uddannelsen

4.   Aktuelle og fremtidige kompetencer

Interessentinddragelse
For at evalueringen kan komme hele vejen rundt, inddrages de interessenter, der er tættest på uddannelsen og som har at gøre med den til daglig: Studerende, uddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og mange andre. Indhold, målgrupper og analyser skal nu kvalificeres i samarbejde med en bred interessentkreds gennem en dialog- og referencegruppe.


8. oktober 2020

Bestyrelsen har nu besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til den 19. april 2021 på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona, således at den kan afholdes i forbindelse med konferencen den 19.-20. april 2021 på hotel Fåborg Fjord.

19. august 2020

Kom til 1-dags konference, den 19. november 2020.
Københavns Professionshøjskole arrangerer konferencen om Multikulturelle skoler 2020Hvordan kan vi tale om racisme i skolen og hvordan handler vi på det? 

Læs mere om konferencen, tilmelding og praktiske informationer her


13. marts 2020

Aflysning af konference

Som følge af sundhedsmyndighedernes beslutninger og udmeldinger vedr. smitteforebyggelse omkring coronavirus, har bestyrelsen for foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR besluttet at aflyse konferencen d. 20.-21. april 2020 på Hotel Faaborg Fjord.

Vi beklager, at denne beslutning har været nødvendig, og bestyrelsen vil overveje, hvornår og hvordan vi kan lave en konference igen. 

Det betyder også, at foreningens planlagte generalforsamling den 20. april ikke kan afholdes. Vi følger udviklingen og vender tilbage, når vi ved mere.

Mange hilsner
Bestyrelsen
Formand Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, 40227890

Kasserer Irene Berri, ireneberri@gmail,com, 60711727 

23. september 2019

Småbørnskonferencen 2020 den 15.-16. januar 2020

VIA slår atter dørene op til den årlige Småbørnskonference; denne gang med underoverskriften sprog og deltagelses-muligheder.

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelses-muligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret.

Årets Småbørnskonference giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelses-muligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.

Tilmeldingen er åben og du kan tilmelde dig her

23. september 2019

Temadag den 14. januar 2020 om Developmental Language Disorder (DLD)

Dagen før Småbørnskonferencen har VIA en temadag om DLD, hvor du får viden om diagnosen DLD: Hvad kendetegner børn med DLD? Og hvordan ser godt pædagogisk arbejde ud, når man som professionel møder børn med DLD i dagtilbud og indskoling.

Du får viden om developmental language disorder (DLD) og inspiration til det professionelle, pædagogiske arbejde med børn, der har DLD. Samtidig får du en viden om, hvad diagnosen historisk kommer fra og en indsigt i, hvordan DLD hænger sammen med senere læse- og skrivevanskeligheder. 

Tilmeldingen til denne dag, kan ske på samme tilmelding som Småbørnskonferencen 2020 her


23. september 2019 

Tegn på sprog konference. Bagom "kan - kan ikke" og videre derfra.

En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum.

Læs mere om konference i København 6. december 2019 og hvordan du tilmelder dig.

13. september 2019

Læs om roller og ansvar i inspirationshæfterne fra Hillerød Kommune  om nyankomne børn og unge - find hæfterne under "Undervisning for nyankomne  børn og unge" her.

23. august 2019

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 20.-21. april 2020 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

23. maj 2019

To nye temadage med Røde Kors Akademiet den 28. august i København og 3. oktober i Aarhus

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse - hvordan kan du støtte dem?
Målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT vejledere samt familie-konsulenter.
Læs mere om hvordan du tilmelder dig her

2. maj 2019 

Find slides og materiale fra konferencen den 29.-30. april.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)

2. maj 2019

Kom til temadag med Røde Kors Akademiet den 8. maj 2019 - Tema: Når flygtningebørn mister deres tryghed - hvordan kan du støtte dem?

Efter Finanslovens udlændingestramninger i november 2018 og paradigmeskiftet i februar 2019 – oplever både pædagoger og lærere, at mange elever med flygtningebaggrund har mistet motivationen og evne til at lære, og uvisheden og angsten for det ukendte fremkalder voldsomme følelser. Utrygheden smitter de andre elever, og det skaber spørgsmål og øgede krav til dig som ansat.

Hvordan håndterer du det?

Få viden om situationen og værktøjer til at håndtere børnenes, familiens og din egen usikkerhed og afmagt på vores næste temadag.
Læs mere om temadagen her, og hvordan du tilmelder dig

04. marts 2019 

Invitation til konference den 29.-30. april 2019

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 29.-30. april 2019, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen

07. februar 2019

Foreningen Tosprogede børn og unges vilkår indleder samarbejde med Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) varetager kompetenceudvikling i kommuner og skoler og institutioner med afsæt i den nyeste viden fra forskning og konkrete erfaringer fra praksis. Desuden tilbyder KP en lang række uddannelser til f.eks. lærer og pædagog inden for det pædagogiske område. Endelig afholder KP den årlige konference Multikulturelle skoler.
Vi kan som forening bidrage med viden og indsigt i de behov, der rører sig i praksis og ideer til både kompetenceudvikling og planlægning af fremtidige konferencer.
Sammen overvejer vi at lave nogle halvdagskonferencer eller gåhjemmøder eller andre samarbejdsprojekter.
Vi ser frem til et spændende og konstruktivt samarbejde.

Vil du vide mere om samarbejdet
Kontakt Vinie Hansen, formand for foreningen, hvis du vil vide mere på mobil 40227890 eller email vih@greve.dk 

29. januar 2018

Konferencen Læsning som løsning? inviterer alle, der beskæftiger sig med børn/unge og litteratur, til en dag om, hvordan vi kan bidrage til at styrke børn og unges læselyst, samt hvilken betydning læseoplevelser har for udsatte børn og unges livsbaner og muligheder? På konferencen vil der være workshops og oplæg af Rachel Röst, leder af Læs for livet samt Anne-Marie Mai, professor ved SDU.

Konferencen foregår torsdag den 21. marts 2019 og er arrangeret af Læs for livet, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Nationalt Videncenter for Læsning.
Læs mere om konferencen her

8. november 2018  

Projekt Læringsløft på Grønnevang skole, Hillerød.                                

Læs om Projekt Læringsløft og inspirationskataloget, der er udviklet af lærere og vejledere i perioden 2015-2018 på Grønnevang skole i Hillerød.
Projektet er finansieret af midler fra A. P. Møller Fonden.

Projekt Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
Inspirationskatalog, Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
 

23. august 2018

Foredrag om børn og unges angst, mandag den 1. oktober 2018, kl. 19-21.

Børns Vilkår inviterer til foredrag i Aalborg om børn og unges angst ved Susanne Broeng (Cand. Scient. Soc, og Psykoterapeut).

Børn og unge rammes i stigende grad af angst, hvilket påvirker hele familiens mentale sundhed og trivsel.

Læs mere om foredraget her og hvordan du tilmelder dig.


2. juli 2018

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 29.-30. april 2019.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

24. maj 2018

Find slides og materiale fra konferencen den 16.-17. maj.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)


Invitation til konference  

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 16.- 17. maj 2018, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Revideret program

27. februar 2018

Viden Om - Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samler i denne nye udgave af "Viden Om" de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning.

Formålet er, at styrke skolers arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Viden Om-materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.
Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Find viden, redskaber, plakater og film om sprog- og læsekompetencer for tosprogede elever på EMU´s læringsportal


23. januar 2017

Konference 6. april 2017.
Fælles mål for Dansk som andetsprog
- Det er stadig aktuelt.
Læs om tilmelding og se program

04. januar 2017

Foreningen tosprogede børn og unges vilkår har deltaget i konferencen Multikulturelle skoler 2016.
Temaet var: Pædagogisk praksis i modtagelsen af nyankomne børn og unge.
Konferencen bød på spændende oplæg fra forskere, dygtige praktikere og mennesker som arbejder med integration samt workshops med et mere praktisk pædagogisk indhold.

Læs mere her om oplæggene som i den grad inspirerer til hvordan opgaven med nyankomne børn og unge kan gribes an.

Direkte link til slides fra konferencen. UCC Professionshøjskolen.
 


Konference invitation og program 2023.pdf
Tilmelding konference 2023.pdf